O nás

Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK poskytuje služby svojim klientom od roku 1992, čím sa zaraďuje medzi najstaršie pôvodné slovenské kancelárie. Nestaviame iba na svojej tradícii, ale pokračujeme v každodennej snahe o neustály odborný rast a vzdelávanie a tiež o čo najlepšie využitie našich skúseností v prospech našich klientov. Často pôsobíme ako slovenský poradca pre medzinárodné právne firmy pri cezhraničných transakciách, rovnako však poskytujeme služby priamo zahraničným a slovenským klientom. Poskytovali sme poradenstvo pri významných projektoch, vrátane najvýznamnejších transakcií ostatných dvoch dekád na Slovensku, z ktorých niektoré uvádzame v časti „Referencie“.

Teší nás, že za svoje pôsobenie sme si získali nielen uznanie odbornej obce a našich kolegov, ale aj dôveru mnohých klientov, dôkazom čoho je, že naše služby využívajú nepretržite už mnoho rokov. Hodnoteniu našej práce klientmi vďačíme za to, že sa pravidelne umiestňujeme na popredných priečkach v prehľadoch advokátskych kancelárií pôsobiacich na Slovensku, ktoré pripravujú špecializované agentúry práve na základe podkladov od klientov. Napríklad publikácie Chambers Global a Chambers Europe pravidelne zaraďujú našu kanceláriu medzi popredné slovenské kancelárie v oblasti obchodného práva, súťažného práva a práva nehnuteľností. Dlhoročne sme v tejto publikácii vyhodnotení ako „top ranked“ kancelária na Slovensku pre oblasť riešenia sporov. Svetová publikácia World Trademark Revue zaraďuje opakovane našu kanceláriu medzi vedúcich expertov („leading experts“) v Slovenskej republike pre oblasť práva duševného vlastníctva a ochranných známok. V roku 2013 sa v Slovenskej republike prvýkrát hodnotili advokátske kancelárie v rámci projektu Právnická firma roka a naša kancelária uspela hneď v štyroch kategóriách. V kategóriách Právo obchodných spoločností a Sporová agenda sme boli hodnotení ako veľmi odporúčaná kancelária a v kategóriách Verejné obstarávania a Fúzie a akvizície ako odporúčaná kancelária. Odvtedy je naša kancelária každoročne zaradená vo vybraných oblastiach ako veľmi odporúčaná, prípadne odporúčaná kancelária.

Vsádzame na odbornosť a skúsenosť a náš tím považujeme za jeden z najskúsenejších, akými disponujú právne firmy na Slovensku vôbec. Poznatky, ktoré sme nadobudli pri vedení významných transakcií slovenského aj medzinárodného rozmeru a zastupovaní klientov pri zásadných súdnych sporoch, nám umožňujú poskytovať klientom praktické a užitočné poradenstvo. V našej kancelárii samozrejme pôsobia aj mladí právnici, buď ako advokátski koncipienti alebo neskôr ako spolupracujúci asociovaní advokáti. Jednotlivé tímy ale aktívne vedú partneri, ktorí intenzívne dohliadajú na ich prácu. To zabezpečuje odbornú kontrolu a garanciu kvality pre každý typ zadania.

K práci pre klienta pristupujeme vždy osobne a individuálne, či už ide o rutinné obchodné prípady alebo zložité transakcie. Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti daňového poradenstva a s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, aby sme vedeli zastrešiť záujmy našich klientov aj v presahu do iných profesijných odvetví alebo iných jurisdikcií.

Naša advokátska kancelária pôsobila pôvodne ako združenie advokátov a v roku 2008 sa transformovala na právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, poskytujúcej právne služby pod obchodným menom ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.