Akvizácie a fúzie

Najvýznamnejšie alebo najaktuálnejšie transakcie z oblasti M&A:

 • poradenstvo nemeckej spoločnosti pri nadobudnutí väčšinového podielu v slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa prenájmom železničných vozňov, ktorú vlastnil štátom kontrolovaný prevádzkovateľ železničnej nákladnej prepravy
 • poradenstvo francúzskej skupine pri nadobudnutí väčšinového podielu v slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom a realizáciou technológii v investičnej výstavby
 • poradenstvo švajčiarskej spoločnosti špecializujúcej sa na prenájom železničných vagónov pri rozdelení jej slovenskej dcérskej spoločnosti a následnom predaji jednej z nástupníckych spoločností
 • poradenstvo predávajúcemu pri predaji slovenskej spoločnosti významnej nemeckej skupineporadenstvo predávajúcim pri predaji slovenskej spoločnosti nadnárodnému holdingu, pričom transakcia predstavovala vstup prvého veľkého zahraničného investora do daného sektoru
 • cezhraničné akvizície celosvetového alebo celoeurópskeho rozmeru, v ktorých sme poskytovali poradenstvo v časti týkajúcej sa slovenských podnikov
 • due-diligence pre mnohé medzinárodné spoločnosti v tendroch na nadobudnutie spoločností alebo skupín, v ktorých sú slovenské spoločnosti
 • nadobudnutie viacerých slovenských distribútorov medzinárodnými výrobnými spoločnosťami
 • poradenstvo významnej rakúskej skupine pri plánovanej akvizícii slovenského ťažobného podniku
 • akvizícia slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja papiera, kartónov, lepenky a obalov z týchto materiálov švédskou skupinou
 • akvizícia slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti služieb cestného značenia významnou švédskou spoločnosťou
 • akvizícia slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti priemyselných farieb významnou fínskou skupinou
 • akvizícia obchodných a administratívnych centier významným investičným realitným fondom
 • nadobudnutie dvoch slovenských pivovarov celosvetovo pôsobiacou pivovarníckou skupinou a zlúčenie spoločností v tejto skupine
 • akvizícia slovenského výrobcu oceľových drôtov a oceľových kordov významnou belgickou skupinou
 • kúpa troch slovenských veľkých mliekarní významnou francúzskou skupinou v  oblasti mliekarenského priemyslu, squeeze-out minoritných akcionárov a zlúčenie spoločností v tejto skupine
 • nadobudnutie slovenskej telekomunikačnej spoločnosti európskym telekomunikačným gigantom