Duševné vlastníctvo

  • poradenstvo klientovi vykonávajúcemu majetkové autorské práva k celosvetovo trhovo etablovanej softvérovej aplikácii (meteo-dáta)  pri jeho expanzii  v Saudskej Arábii a Číne (na základe zmlúv a vytvorení spoločného podniku so zahraničnými partnermi)
  • poradenstvo spoločnostiam z celosvetovej skupiny výrobcu mliečnych výrobkov pred Úradom priemyselného vlastníctva a pred súdmi vo veciach ochrany ich duševného vlastníctva, predovšetkým ochranných známok
  • poradenstvo spoločnostiam z celosvetovej pivovarníckej skupiny pred Úradom priemyselného vlastníctva vo veciach ochrany ich duševného vlastníctva, predovšetkým ochranných známok
  • poradenstvo a procesné zastupovanie zahraničného klienta, ktorý poskytuje celosvetovo licencie na televízne formáty, vo veci ochrany autorských práv a porušovania práv z poskytnutých licencií v Slovenskej republike
  • príprava licenčných zmlúv a franšízingových zmlúv na predmety duševného vlastníctva, poskytované na medzinárodnej úrovni
  • príprava zmlúv z oblasti audiovizuálnych diel, softvéru a tvorby internetového obsahu pre farmaceutickú spoločnosť
  • príprava pravidiel propagačných spotrebiteľských a reklamných akcií pre celosvetovú marketingovú spoločnosť a jej klientov
  • komplexné zastupovanie celosvetovej siete hypermarketov vo veciach ochranných známok a údajných porušení práv z duševného vlastníctva