Právo nehnuteľností

Naše skúsenosti v tejto oblasti zahŕňajú:

  • zastupovanie holandskej finančnej inštitúcie v postavení záložného veriteľa pri výkone záložného práva  predajom založeného nehnuteľného majetku
  • poradenstvo medzinárodnému výrobcovi zdravotníckych a hygienických výrobkov vo veci rekonštrukcie a nájmu výrobných a administratívnych priestorov pre slovenskú dcérsku spoločnosť
  • zastupovanie viacerých nájomcov výrobných priestorov v priemyselnom parku pri rokovaniach o podmienkach nájmu s prenajímateľom
  • poradenstvo vlastníkovi obchodného centra vo veci vzťahov medzi vlastníkmi a nájomcami  nebytových priestorov v obchodnom centre
  • poradenstvo vlastníkovi obchodného centra vo veci nájmu priestorov tretím osobám a dohodovanie podmienok nájomných zmlúv
  • poradenstvo pre významný investičný realitný fond pri jeho prvej investičnej akvizícii na Slovensku týkajúcej sa nadobudnutia obchodných a administratívnych centier v Bratislave
  • komplexná právna pomoc slovenskej spoločnosti patriacej  z európskej skupiny výrobcu a distribútora nákladných automobilov pri  výstavbe štyroch vlastných servisno-administratívnych centier v rôznych oblastiach Slovenskej republiky
  • právne poradenstvo pre nemeckého investora pôsobiaceho v oblasti logistiky v automobilovom priemysle pri  nadobúdaní nehnuteľnosti, výstavbe logistického centra a uzavieraní nájomnej zmluvy
  • právne služby pri nadobúdaní nehnuteľností, realizácii greenfield projektu a projektu rozširovania výrobného areálu pre významného európskeho výrobcu zváracej a rezacej techniky
  • právne služby pri nadobúdaní nehnuteľností, realizácii greenfield projektu a projektu rozširovania výrobného areálu pre významnú európsku skupinu vyrábajúcu oceliarske výrobky