Regulované oblasti

Naše skúsenosti v tejto oblasti zahŕňajú napríklad:

  • poradenstvo klientovi poskytujúcemu spotrebiteľské úvery pri získaní nebankovej licencie
  • analýza zákona o kolektívnom investovaní po novele v súvislosti s transpozíciou AIFMD pre zahraničnú poradenskú firmu.

Okrem iných regulovaných odvetví máme aktuálne skúsenosti z oblasti zdravotníctva, farmaceutického priemyslu, distribúcie a propagácie liekov, energetiky vrátane obnoviteľných zdrojov energie, poisťovníctva, bankovníctva, poskytovania spotrebiteľských úverov, ochrany spotrebiteľa, či z oblasti medzinárodnej prepravy nebezpečných materiálov.