Súťažné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie, ktorou klienti získali spoločnú kontrolu nad slovenským podnikom na trhu prenájmu nákladných železničných vozňov
 • analýza zmluvného nastavenia vertikálnych dohôd medzi výrobcom/dovozcom distributérmi z pohľadu uplatňovania princípu zákazu zachovávania  cenovej hladiny pri ďalšom predaji
 • príprava a realizovanie školenia pracovníkov klienta v oblasti protimonopolného (anti-úplatkárskeho) práva v rámci celosvetovo organizovaného  projektu korporátneho vzdelávania vrcholového a stredného manažmentu klienta
 • poradenstvo a zastupovanie kórejskej skupiny v konaní o oznámení koncentrácie, ktorou dochádzalo k zmene spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu nad podnikom
 • poradenstvo a zastupovanie významného mexického výrobcu komponentov pre automobilový priemysel v konaní o oznámení koncentrácie s americkou spoločnosťou
 • poradenstvo klientovi pri vytváraní novej distribučnej štruktúry z hľadiska antitrustového práva
 • poradenstvo významnému európskemu výrobcovi automobilov vo veci súkromného vymáhania škody od účastníka kartelovej dohody
 • poradenstvo slovenskej spoločnosti vyšetrovanej Komisiou z dôvodu údajnej kartelovej dohody medzi európskymi hráčmi na danom relevantnom trhu
 • zastupovanie významnej japonskej skupiny v konaní o údajnej kartelovej dohode pred Protimonopolným úradom SR a následne v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti správneho rozhodnutia
 • poradenstvo zahraničnému klientovi pri oznámení možnej kartelovej dohody v rámci leniency programu
 • poradenstvo a zastupovanie bankového domu v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Protimonopolného úradu SR týkajúceho sa horizontálnej kartelovej dohody
 • poradenstvo a zastupovanie v množstve konaní o oznámení koncentrácie uskutočnenej v zahraničí ale s dopadmi na slovenský relevantný trh
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie medzi švédskou skupinou a slovenským výrobcom papiera, lepenky, kartónov a obalov z týchto materiálov
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie medzi švajčiarskou skupinou a slovenským výrobcom obalového skla
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie medzi belgickou skupinou a slovenským výrobcom oceľových drôtov a kordov
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie medzi globálnou pivovarníckou skupinou a tretím najvýznamnejším slovenským pivovarom
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach o oznámení koncentrácie medzi významným francúzskym výrobcom mliečnych výrobkov a slovenským podnikom v oblasti mliekarenstva
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o oznámení koncentrácie medzi nemeckým telekomunikačným gigantom a slovenskou telekomunikačnou spoločnosťou