Verejné obstarávanie

  • zastupovanie úspešného konzorcia slovenských a zahraničných firiem pri v úvodnej fáze súťaže v najväčšom projekte súkromno-verejného partnerstva (PPP projekt) na Slovensku
  • zastupovanie klienta – verejného obstarávateľa – v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO, pričom sme namietali nepreskúmateľnosť a nesprávnosť rozhodnutia ÚVO
  • zastupovanie klienta pôsobiaceho v sektore telekomunikačných technológií vo viacerých tendroch, pričom sa riešili významné právne otázky (napr. správny výklad pojmu „neobvykle nízka ponuka“, a to aj v kontexte práva EU) a  časté právne problémy riešené v predchádzajúcich konaniach nejednotným spôsobom
  • poradenstvo poľskému klientovi – úspešnému uchádzačovi v súťaži o vykonávanie funkcie stavebného dozoru diaľničného úseku –  zahŕňajúce pomoc z hľadiska splnenia podmienok a kritérií tendra, následne posúdenie zmluvnej dokumentácie, analýzu rizík a zodpovednosti klienta