Zmluvné právo

Takéto poradenstvo zahŕňalo napríklad:

 • poradenstvo klientovi pôsobiacom v automobilovom priemysle pri rokovaní a príprave nájomnej zmluvy v súvislosti s presunom výrobných aktivít do nových priestorov
 • poradenstvo klientovi pri riešení otázok prenájmu stoviek hektárov poľnohospodárskej pôdy od Slovenského pozemkového fondu po  odstúpení od nájomnej zmluvy, ako aj  pôdy získanej od tretej osoby na základe problematickej zámennej zmluvy.

Pripravujeme významné zmluvy pre klientov podnikajúcich napríklad v oblasti:

 • zdravotníctva
 • bankovníctva, poisťovníctva a poskytovania spotrebiteľských úverov
 • veľkoobchodu a maloobchodu, vrátane poradenstva druhej najväčšej celosvetovej sieti hypermarketov počas jej pôsobenia na Slovensku
 • mliekárenstva
 • energetiky
 • výroby a distribúcie nákladných automobilov
 • výroby súčastí automobilov
 • pivovarníctva
 • farmaceutického priemyslu a distribúcie a propagácie liekov
 • projektovania a výstavby stavieb, vrátane prípravy PPP projektu pre oblasť diaľnic