Alena Černejová - Senior partner

Alena Černejová vedie projekty v oblasti akvizícií a predajov podnikov a spoločností. Ako vedúca tímu poskytovala poradenstvo zahraničným investorom pri vstupe na slovenský trh v súvislosti s množstvom projektov a transakcií, vrátane akvizícií podnikov a spoločností, privatizácií, reštrukturalizácií spoločností a skupín, významných greenfield projektov, ako aj projektov nadobudnutia a správy nehnuteľností. Alena poskytuje poradenstvo a zastupuje klientov v súvislosti s oznamovaním koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a v iných konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Alena absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1984. V rokoch 1984 až 1995 pôsobila ako vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v roku 1994 získala vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied (CSc.) na základe obhajoby práce z oblasti súťažného práva. V roku 1992 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskou advokátskou komorou. V rokoch 1991 až 1995 sa Alena zúčastnila viacerých zahraničných seminárov a stáží na prestížnych univerzitách a v renomovaných právnych kanceláriách. V roku 1997 sa Alena stala partnerom advokátskej kancelárie, ktorá sa premenovala na ČERNEJOVÁ & HRBEK.