Jana Bezeková - Asociovaná advokátka

Jana Bezeková poskytuje klientom každodenné poradenstvo najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Ako členka tímu sa podieľala na viacerých projektoch a transakciách, vrátane právnych previerok, akvizícií a fúzií spoločností a nájmu nehnuteľností. Venuje sa tiež právnemu poradenstvu v oblasti reklamy, ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa.

Jana absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002 a v tom istom roku nastúpila do Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK ako advokátska koncipientka. V roku 2005 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskou advokátskou komorou. Od roku 2006 pôsobí v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK ako asociovaná advokátka. Medzinárodné skúsenosti získala počas stáže v roku 2009 v Advokátskej kancelárii Lachaud Lepany Mandeville, Paríž, Francúzsko.

Jana je spoločne s ďalšími advokátkami pôsobiacimi v kancelárii spoluautorkou publikácie Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie (Verlag Dashöfer, Bratislava, 2004, 2005).