Jana Vincze - Vedúca kancelárie

Jana Vincze je vedúcou kancelárie a koordinuje všetky administratívne funkcie kancelárie. Má na starosti riešenie všetkých otázok týkajúcich sa chodu kancelárie a je miestom prvého kontaktu pre poskytovanie informácií o našej advokátskej kancelárii. Jana nastúpila do Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK na pozíciu advokátskej tajomníčky po ukončení obchodnej akadémie v roku 1997. Postupne pracovala na všetkých administratívnych postoch v kancelárii a od roku 2001 je vedúcou kancelárie a manažérom jej administratívnych zložiek. V roku 2009 Jana úspešne absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite a bol jej udelený titul inžinier.