Juraj Dziak - Asociovaný advokát

Juraj Dziak poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti obchodného a civilného práva a práva obchodných spoločností. Okrem toho Juraj aktívne zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Podieľal sa ako člen tímu aj na viacerých projektoch.

Juraj absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2011 nastúpil do advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK ako advokátsky koncipient. Po vykonaní advokátskych skúšok a zápise do zoznamu advokátov Slovenskou advokátskou komorou v roku 2015 pôsobí Juraj v advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ a HRBEK ako asociovaný advokát.