Tatiana Kapitulčínová - Advokátska koncipientka

Tatiana Kapitulčínová poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti obchodného a civilného práva a práva obchodných spoločností. Okrem toho Tatiana zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Tatiana absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia Tatiana praxovala štyri roky v advokátskych kanceláriách ako právna asistentka a v roku 2017 nastúpila do advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK ako advokátsky koncipient.