Tatiana Kapitulčínová - Asociovaná advokátka

Tatiana Kapitulčínová poskytuje klientom každodenné poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Tatiana sa zároveň venuje právu duševného vlastníctva, poskytuje klientom pravidelné poradenstvo tejto v oblasti vrátane registrácie a ochrany ochranných známok a tiež nekalej súťaže a sporoch týkajúcich sa tejto oblasti. Okrem toho sa Tatiana aktívne venuje aj sporovej agende a pravidelne zastupuje klientov v rôznych občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch.

Tatiana Kapitulčínová absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého získala navyše štvorročnú prax ako právna asistentka v advokátskych kanceláriách. Po ukončení štúdia v roku 2017 nastúpila do advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK ako advokátsky koncipient. Od roku 2021 pôsobí v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK ako asociovaná advokátka.