Tomáš Zahradnik - Asociovaný advokát

Tomáš Zahradnik poskytuje klientom právne poradenstvo primárne v oblasti obchodného a civilného práva, venuje sa však aj trestno-právnej problematike. Zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2016 a od roku 2017 pôsobí v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK, aktuálne ako asociovaný advokát.