Larger map

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského 7
811 05 Bratislava
Slovak Republic
Identification Number: 36 857 513

Tel:  (421 2) 5244 4019, 5245 1525
  (421 2) 5244 4020, 5244 2129

Email: chplaw@chplaw.sk

The company ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. is registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, File No. 51429/B.