Larger map

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Slovak Republic
Identification Number: 36 857 513

Tel: (421 2) 5244 4019
(421 2) 5244 4020

Email: chplaw@chplaw.sk

The company ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. is registered in the Commercial Registry of the City Court Bratislava III, Section: Sro, File No. 51429/B.