Väčšia mapa

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského 7
811 05 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 857 513

Tel: (421 2) 5244 4019, 5245 1525
Fax: (421 2) 5244 2650
Email: chplaw@chplaw.sk

Spoločnosť ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel:  Sro, vložka č. 51429/B.