Väčšia mapa

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 857 513

Tel: (421 2) 5244 4019
(421 2) 5244 4020

Email: chplaw@chplaw.sk

Spoločnosť ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  oddiel:  Sro, vložka č. 51429/B.