Pracovné právo

Naši klienti sú prevažne aj významnými zamestnávateľmi na Slovensku a s tým súvisí výrazný podiel poskytovania pracovnoprávneho poradenstva na celkovom rozsahu našich služieb. Radíme klientom v rutinných záležitostiach vzniku, zmeny a skončenia pracovnoprávneho vzťahu, ale takisto radíme aj pri riešení pracovnoprávnych otázok v rámci projektových vecí. Tiež vzrastá poradenstvo pri vyslaní zamestnancov do zahraničia a zo zahraničia.