Zmluvné právo

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme dôležité obchodné zmluvy. Máme klientov z rôznych oblastí priemyslu a služieb, vrátane automobilového priemyslu, mliekárenstva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy, stavebníctva, poisťovníctva a poskytovania spotrebiteľských úverov, farmaceutického priemyslu či zdravotníctva. Zmluvné vzťahy, v ktorých im radíme, zahŕňajú okrem iného spotrebiteľské zmluvy, dodávateľsko–odberateľské vzťahy, zmluvy o vývoji a výskume,  prieskumoch trhu, reklame a marketingu.