Obchodné spoločnosti

Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri založení obchodných spoločností, zmenách v ich zakladateľských dokumentoch alebo premene právnej formy, zlúčení či rozdelení existujúcich spoločností. Pripravujeme dohody o riadení projektov v prípade joint venture, zmluvy medzi akcionármi či spoločníkmi alebo zmluvy s osobami v postavení štatutárneho orgánu. Poskytujeme klientom právnu pomoc pri zrušení a likvidácii spoločností.

Okrem rutinných a bežných vecí poskytujeme našim slovenským aj zahraničným klientom právne služby pri komplikovaných projektoch reštrukturalizácie alebo vstupu na nový trh, ako napríklad odčlenení majetku spoločnosti a prevodoch časti podniku do novozaložených spoločností  a pri reorganizácii štruktúry či už slovenských spoločností alebo celej skupiny.