O nás

Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK poskytuje služby svojim klientom od roku 1992. Nestaviame iba na svojej tradícii, ale pokračujeme v každodennej snahe o neustály odborný rast a vzdelávanie a tiež o čo najlepšie využitie našich skúseností v prospech našich klientov.

Za svoje pôsobenie sme si získali nielen uznanie odbornej obce a našich kolegov, ale aj dôveru mnohých klientov, dôkazom čoho je, že naše služby využívajú nepretržite už mnoho rokov. Hodnoteniu našej práce klientmi vďačíme za to, že sa pravidelne umiestňujeme na popredných priečkach v prehľadoch advokátskych kancelárií pôsobiacich na Slovensku, ktoré pripravujú špecializované agentúry práve na základe podkladov od klientov. Napríklad publikácie Chambers Global a Chambers Europe pravidelne zaraďujú našu kanceláriu medzi popredné slovenské kancelárie v oblasti akvizícii a fúzií a dlhoročne sme v tejto publikácii vyhodnotení ako „top ranked“ kancelária na Slovensku pre oblasť riešenia sporov. Ďalšia svetová publikácia World Trademark Revue zaraďuje opakovane našu kanceláriu medzi vedúcich expertov („leading experts“) v Slovenskej republike pre oblasť práva duševného vlastníctva a ochranných známok. Od roku 2013 sa v Slovenskej republike hodnotia advokátske kancelárie v rámci projektu Právnická firma roka a naša kancelária je každoročne zaradená vo vybraných oblastiach ako veľmi odporúčaná, prípadne odporúčaná kancelária.

Vsádzame na odbornosť a skúsenosť. Poznatky, ktoré sme nadobudli pri vedení významných transakcií slovenského aj medzinárodného rozmeru a zastupovaní klientov pri zásadných súdnych sporoch, nám umožňujú poskytovať klientom praktické a užitočné poradenstvo. V našej kancelárii samozrejme pôsobia aj mladí právnici, buď ako advokátski koncipienti alebo neskôr ako spolupracujúci asociovaní advokáti. Jednotlivé tímy aktívne vedú partneri, ktorí intenzívne dohliadajú na ich prácu. To zabezpečuje odbornú kontrolu a garanciu kvality pre každý typ zadania.

K práci pre klienta pristupujeme vždy osobne a individuálne, či už ide o rutinné obchodné prípady alebo zložité transakcie. Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti daňového poradenstva a s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, aby sme vedeli zastrešiť záujmy našich klientov aj v presahu do iných profesijných odvetví alebo iných jurisdikcií.