Duševné vlastníctvo

Dôležitou súčasťou našej práce je poskytovanie poradenstva klientom vo veciach ochranných známok a zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri zápise  ochranných známok do registra. Naša kancelária získala značné skúsenosti vo veci ochrany práv svojich klientov ako majiteľov ochranných známok zapísaných ako slovenské či  medzinárodné známky,  vrátane zastupovania klientov v súdnych sporoch aj ohľadom nekalej súťaže a náhrady škody.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, vrátane autorského práva a licencií a v oblasti priemyselného vlastníctva. Zastupujeme klientov pri medzinárodných sporoch v tejto oblasti.