Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie, teda proces, pri ktorom štátne a verejné úrady alebo organizácie nakupujú tovar alebo služby od súkromného sektora, sa riadi množstvom zložitých pravidiel. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä pre uchádzačov v procese verejného obstarávania. Poskytujeme právne služby podnikateľom v rôznych odvetviach (napr. stavebníctvo, projektovanie stavieb, energetika). Naše služby často zahŕňajú objasnenie rôznych otázok v podmienkach súťaže alebo súťažných podkladoch, kontrolu prihlášok z pohľadu formálnych požiadaviek, prípravu a úpravy zmlúv, poradenstvo uchádzačom pri námietkach a odvolaniach v procese verejného obstarávania.