Právo nehnuteľností

Pre našich klientov uskutočňujeme dôkladné právne previerky pri kúpe nehnuteľností a  pripravujeme transakčné dokumenty. Zastupujeme klientov pri projektoch výstavby (greenfield projekty) alebo prestavby nehnuteľností na podnikateľské priestory (brownfield projekty), ako aj pri predaji a kúpe realitných komplexov. Poskytujeme služby prenajímateľom výrobných a kancelárskych  priestorov pri tvorbe nájomných zmlúv a rovnako zastupujeme našich klientov, ktorí sú významnými nájomcami nebytových priestorov, pri dohadovaní a správe ich nájomných zmlúv.